Наука

Дослідницький проект:Процеси становлення та розвитку правового забезпечення міжнародних відносин: вплив конфліктів Східної Європи з 1750 на міжнародне публічне право

Центр верховенства права Українського католицького університету здійснює разом із Гуманітарним центром досліджень історії та культури Центрально-Східної Європи при Лейпцизькому університеті дослідницький міждисциплінарний проект: “Процеси становлення та розвитку правового забезпечення міжнародних відносин: вплив конфліктів Східної Європи з 1750 на міжнародне публічне право”

Керівник проекту: проф.др. Штефан Трьобст

Тривалість проекту: 2014-2019.

Залучені галузі знань: історія, політичні науки, юридичні науки (міжнародне публічне право)

Опис проекту

Формування правового забезпечення міжнародних відносин у парадигмі міжнародного публічного права, яке динамічно розвивається, є всеохоплюючим, універсальним проектом європейської сучасності. Однак історія його становлення, включаючи ряд принципів, сфери правового регулювання і режими, унаочнюють одночасно його сильне регіональне забарвлення. Перш за все це зумовлене конфліктами у Східній Європі часів націоналізму і процесів національного державотворення. Проект досліджує історію міжнародних відносин і їхнього правового забезпечення у формі міжнародного публічного права, одночасно і історію міжнародного публічного права як науки з східноєвропейської і центральноєвропейської перспектив. На основі їхніх історичних структурних властивостей конфліктогенність у Східній Європі у період переходу від класичного до міжнародного права, а також і протягом цього ХХ століття була надзвичайно високою. Повторювані і часто драматичні зміни політичної карти, спричинені розпадом імперій, зміщене у часі націотворення і формування національної держави, перебування під впливом великих держав, диктаторство, релігійний плюралізм, мовне і етнічне багатоманіття призвели до виникнення гострої потреби у безпосередньому регіональному регулюванні, що досить швидко і безпосередньо відобразилося у низці міжнародно-правових новелл. Цей причинно-наслідковий зв’язок одночасно є причиною того, що значна частка відомих теоретиків і практиків міжнародного публічного права походить із Східної Європи, а саме з етнічних меншин. Проект поєднує постановку питань, спільних для таких дисциплін як історія міжнародного права, історія міжнародних відносин та історія Східної і Південно-східної Європи, з метою перевірки робочої гіпотези посиленого впливу регіонів Східної, Центрально-Cхідної і Південно-східної Європи на розвиток сучасного міжнародного права. Проект дотичний до історії міжнародного публічного права і історії дипломатії, до “нових підходів до міжнародного права”, “критичного правознавства”, а також до регіонально визначених дисциплін гуманітарних наук, спрямованих на дослідження Східної Європи, а також до сучасних підходів до наукових досліджень, як,наприклад, “нова міжнародна історія”, і історія культури політики. Одночасно зумовленій регіонально концепції “Центральної та Східної Європи” надається нового виміру, а саме у контексті національних учасників, міжнародних інституцій, міжнародно-правових режимів з позиції науки історії культури.

Партнери проекту
• Берлінський Центр Марка Блоха, Проект “Фантомні кордони в Центрально-Східній Європі“(Др. Беатріс фон Гіршхаузем)
• Лейпцизький університет, Юридичний факультет, Кафедра європейського, міжнародного та міжнародного приватного права (Проф. Др. Штефані Шідермаір)
• Зальцбурзький університет, Кафедра міжнародного приватного права, Інститут міжнародного права (Доц. Др. Міхаель Гестлінгер)
• Віденський університет , Факультет історичних та культурниз наук, Інститут Візантистики та сучасних грецьких студій (Др. Адамантос Скордос)

Очікувані результати проекту:
– Наукова конференція на тему проекту (2015)
– Компендіум (1 том – конгреси і багатосторонні договори; 2 том – міжнародні інституції; 3 том – особистості)

Контакти:
Оксана Головко-Гавришева
Центр верховенства права УКУ
ohh@ucu.edu.ua