Результати опитування щодо якості проведення відкритих лекцій із серії UCU Rule of Law Lecture Series

З метою підвищення обізнаності правничої спільноти щодо актуальних викликів і проблем у сфері забезпечення верховенства права, правосуддя та справедливості Центр верховенства права Українського католицького університету спільно з Проектом USAID «Справедливе правосуддя» (тепер Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя») у травні 2015 р. започаткували серію відкритих лекцій від провідних американських та європейських правників – Юридичні бесіди «Правовладдя» (Rule of Law Lecture Series). Протягом 2 років у рамках проекту відбулося 15 заходів (13 у Львові та 2 у Києві) за участі 16 експертів, а загальна кількість відвідувачів цих лекцій склала понад 800 осіб.

Навесні цього року з метою покращення якості проведення відкритих лекцій із серії UCU Rule of Law Lecture Series Центр верховенства права УКУ провів опитування, у якому взяли участь понад 60 постійних учасників лекцій. Серед них представники адвокатури, судової влади, юридичного консалтингу, органів правопорядку, інститутів громадянського суспільства тощо. 52,4% опитаних відвідали більшу половину заходів Rule of Law Lecture Series.

У ході опитування респонденти мали змогу поділитися враженнями як про окремі заходи в рамках Юридичних бесід «Правовладдя», так і сам проект у цілому, а також ідеями щодо вдосконалення проекту, підвищення його корисності та забезпечення сталості у майбутньому.

Варто зауважити, що усі 100% опитаних дали ствердну відповідь на питання, чи додали прослухані ними лекції до кращого розуміння суті та ролі верховенства права. Окрім того, більшість із них зазначили, що інформація, отримана під час таких лекцій, була не лише цікавою та актуальною, але й вплинула на вдосконалення їх юридичної практики та/або викладання тощо.

Також варто відзначити те, що 100% опитаних вважають за необхідне продовжувати Юридичні бесіди «Правовладдя» з тим, аби почути нових лекторів (70,5%) або не всі аспекти верховенства права були висвітлені (19,7%). Серед іншого опитані також зазначили, що бажано повторити окремі теми, які вже розглядалися в рамках проекту, залучити інші регіони до участі в ньому, зокрема Одесу та Харків, а також вітчизняних фахівців.

Понад 70% опитаних переглядали відеозаписи лекцій на сайті Центру верховенства права УКУ чи/та YouTube та радили переглянути відеозаписи лекцій своїм друзям і колегам. До того ж лекції з серії UCU Rule of Law Lecture Series використовуються викладачами інших вищих навчальних закладів України в якості навчальних лекцій для студентів-правників.

82% опитаних повністю задоволені рівнем інформаційного та організаційного забезпечення проекту Юридичні бесіди «Правовладдя» Центру верховенства права УКУ.

Результати опитування свідчать про те, що існує великий запит серед представників професійної юридичної спільноти на фахові лекції, дискусії та можливість обміну думками щодо основних викликів верховенства права на сучасному етапі. А, отже, надалі існує потреба в реалізації проекту Юридичні бесіди УКУ «Правовладдя» з подальшим розширенням кола експертів, географії проведення заходів у рамках проекту – і щонайважливіше – кола тем із метою ефективного вирішення проблеми низького рівня обізнаності з актуальними викликами і проблемами у сфері забезпечення верховенства права, правосуддя та справедливості, а також низького рівня етичної та ціннісної свідомості представників професійної юридичної спільноти України.