Літня школа із захисту національних меншин

 

 

Літня школа із захисту національних меншин

 

Європейський центр дослідження меншин (далі – Центр ECMI) організував протягом останнього часу п’ять успішних щорічних літніх шкіл на загальну тему «Національні меншини та прикордонні райони» та провів численні семінари у співпраці з Європейським університетом м. Фленсбург (Німеччина).
Наприкінці 2015 р. Центр ECMI домовився започаткувати у партнерстві з Центром верховенства права Українського Католицького Університету (далі – УКУ) інтенсивну тижневу навчальну програму щодо функціонування національних меншин та захисту їхніх прав у вигляді Літньої школи з прав національних меншин і провести її протягом 29 серпня – 4 вересня 2016 року на базі УКУ у Львові, Україна.
Протягом цієї програми учасники Літньої школи отримають корисні знання щодо функціонування національних меншин та захисту їхніх прав. Основні теми навчання охоплюють великий спектр питань: від історії виникнення національних меншин та їхніх прав і до міжнародного права на участь у житті держави та розвитку місцевого самоврядування, недопущення дискримінації представників національних меншин у повсякденному житті.
Відомі науковці з різних європейських інституцій, дослідники Центру ECMI та досвідчені практики проведуть лекції та семінари, а також поділяться багаторічним досвідом, своїми думками та поглядами з учасниками Літньої школи 2016.

 

 

 

Протягом Літньої школи 2016 передбачається проведення інтенсивного багатопрофільного навчального курсу, покликаного забезпечити поглиблене знання та ефективні навички, на основі яких учасники будуть розвивати своє розуміння питань щодо захисту прав національних меншин в ХХІ столітті. Питання захисту прав національних меншин розглядаються у контексті політичної науки, права, політичної теорії, політичної соціології, історії та культурології. За допомогою читання та обговорення ключових текстів, навчання спрямоване на ознайомлення учасників з критичними методами аналізу питань щодо захисту прав національних меншин в Європі, необхідних для обговорення учасниками Літньої школи 2016.

Конкретні цілі літньої школи:

1. Розглянути проблеми національних меншин у ширшому контексті європейської історії та політики, практики управління в Європейському Союзі;
2. Продемонструвати розуміння, критичний аналіз та якісну оцінку сучасних дебатів, які стосуються прав національних меншин;
3. Пропагувати політичну та етичну складову у наукових дослідженнях прав національних меншин.

 

 

 

 

 

 

Інтенсивний курс літньої школи передбачає п’ять тематичних модулів:
1. Правові студії (в т.ч. лекції та семінари, обговорення)

• Європейське та міжнародне право
• Принцип рівності та недопущення дискримінації
• Мовна політика
2. Етнічний конфлікт та націоналізм (в т.ч. лекції та семінари, обговорення)

• Теорії націоналізму
• Етнічні конфлікти
• Конфлікт і порозуміння
• Політика пом’якшення наслідків конфліктів і механізми їх подолання
3. Політика та права національних меншин (в т.ч. лекції та інтерактивні семінари)

• Демократія та участь
• Мобілізація еліт та груп національних меншин як політичний ресурс
• Освіта представників національних меншин
4. Національні меншини та прикордонні регіони (в т.ч. лекції та семінари)

• Національні меншини в прикордонних регіонах
• Німецько-данські прикордонні регіони
• Прикордонне співробітництво
5. Різноманітність та культура (в т.ч. лекції та семінари)

• Управління різноманітністю
• Антропологічні підходи до дослідження національних меншин
• Сучасність та мультикультуралізм

Навчання під час Літньої школи 2016 буде відбуватися англійською мовою і складатися з трьох основних компонентів: підготовче електронне навчання, навчальні події і продовження спілкування випускників.
Підготовче електронне навчання: За місяць до прибуття на Літню школу 2016 усім учасникам будуть доступні матеріали для читання на підставі онлайн платформи для допомоги у підготовці до курсів та створення індивідуальних презентацій.
Навчальні події відбуватимуться протягом 7 днів у вигляді різноманітних міждисциплінарних та інтенсивних навчальних курсів, елементів професійної підготовки, структурованих так:
• Ранкова сесія: академічні лекції
• У другій половині дня: академічні лекції; групові обговорення та / або індивідуальні презентації учасників, тематичні дослідження; інтерактивні заходи (проведені науковими співробітниками Центру ECMI); «польові дослідження».
• Вечірні сесії: мережева діяльність; інтернаціональні заходи.
• Продовження спілкування випускників: наприкінці навчальної програми учасники будуть запрошені продовжити роботу над впровадженням своїх індивідуальних або групових проектів чи підготовкою публікації.

 

 

 

 

Цільова аудиторія
Учасником Літньої школи 2016 може стати кожен, хто має закінчену вищу освіту у відповідній галузі (не менше диплома магістра), хто вважає себе молодим науковцем (аспірантом, асистентом чи доцентом), дослідником або практиком (представником органів публічної влади, НУО, ЗМІ), які мають відповідний науково-професійний рівень (вищу освіту не нижче диплома магістра та / чи науковий ступінь доктора філософії (кандидат наук)) та володіють англійською мовою на розмовному рівні.

Загальна кількість учасників Літньої школи 2016 – 35 осіб.

Процедура подачі заявки
Потенційні учасники повинні заповнити аплікаційну форму англійською мовою, яка передбачає:
• Загальну інформацію про заявника (контактні дані, місце роботи чи навчання, афіліація, адреса),
• Контактну інформацію про двох осіб, які погодилися дати заявнику рекомендації англійською мовою (імена, адреси, афіліація, адреси електронної пошти, телефонні номери).
Потенційні учасники Літньої школи – 2016 повинні заповнити аплікаційну форму англійською мовою на веб-сайті: http://www.ecmi.de/trainings/summer-school/application-form/>

Після заповнення аплікаційної форма заявнику потрібно надіслати на адресу [email protected] (тема листа Application for Summer School 2016) у формі додатків наступні документи англійською мовою:
1. Життєпис (резюме);
2. Мотиваційний лист, який покликаний пояснити зацікавлення потенційних учасників взяти участь у Літній школі 2016 та показати як отримані знання та навички можуть бути використані у майбутньому;
3. Коротка анотація, яка повинна продемонструвати особливий інтерес потенційного учасника до однієї із запропонованих для вивчення тем Літньої школи 2016 року (перелік тем запропонований вище). Обсяг анотації не повинен перевищувати 500 слів.

Відбір учасників Літньої школи 2016 буде проводитися на основі наукових та професійних досягнень, а також висловленого потенційним учасником проекту зацікавлення в конкретній темі. Важливим чинником у процесі відбору учасників Літньої школи 2016 є різноманітність групи з точки зору професійної підготовки, статі та країни походження.
Крайній термін подачі заявки для участі у Літній школі 2016 (заповнення аплікаційної форми та надіслання додатків): 15 травня 2016 року.

 

 

 

 

 

 

 

Вартість
Вартість навчання під час Літньої школи 2016 становить 350 євро і включає в себе:
• Доступ до всіх трьох компонентів Літньої школи 2016 (е-learning, лекції, семінари, мережа випускників;)
• Всі матеріали для читання;
• Участь у всіх додаткових заходах школи (кінопокази, соціальні заходи).

Центр ECMI у співпраці з Центром верховенства права УКУ пропонує пільгові тарифи на проживання та харчування учасників Літньої школи 2016 у Львові, поруч із місцем проведення навчання. Учасники Літньої школи 2016 відповідальні за організацію своєї подорожі до Львова.
Центр ECMI шукає фінансування, що дозволить надати учасникам Літньої школи 2016 повну або часткову стипендію, які будуть запропоновані переважно учасникам з України, Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Молдови та Росії. У випадку отримання цих додаткових коштів, заявники з інших держав зможуть претендувати на отримання часткової фінансової допомоги для участі у Літній школі 2016. Додаткова інформація про можливі стипендії буде доступна найближчим часом. Однак, ми радимо Вам звернутися за фінансовою підтримкою до уряду Вашої держави, відповідних державних та неурядових стипендійних програм.

 

 

 

 

 

 

 

Український католицький університет (м. Львів) — один із найдинамічніших українських приватних вищих навчальних закладів, який активно впроваджує інноваційні навчальні програми та володіє сучасною матеріально-технічною базою. Центр верховенства права є його структурним підрозділом, який здійснює наукову та навчальну діяльність в сфері юриспруденції, активно працюючи, насамперед, із професійним середовищем. Правові аспекти захисту персональних даних є однією із пріоритетних сфер його роботи. Організація курсу на базі Українського католицького університету дозволить забезпечити його якісне та ефективне проведення в рамках сучасної інфраструктури.
 

 

 

 

Ірина Софінська, Центр верховенства права УКУ
+38 067 341 61 04, [email protected]